Ценные кадры журфака 14

Ценные кадры журфака

Журфак – это родной дом для людей, которые не могут сидеть на месте. Здесь всегда царит суматоха: кто-то снимает сюжет для «местного» телеканала «ЖурфакТВ», кто-то читает «12 заповедей журналистики» прямо на полу около аудитории, кто-то бегает с отчётом по практике, которая начинается уже на первом курсе. А главенствуют в этой суматохе творчества 9 кафедр. Сейчас расскажем, что особенного в каждой из них:

Кафедра перыядычнага друку

Кафедра была адкрыта 27 мая 1998 г. Галоўнай яе задачай з’яўляецца падрыхтоўка высокакваліфікаваных спецыялістаў для друкаваных сродкаў масавай інфармацыі рэспублікі — газет, часопісаў, а таксама інфармацыйных агенцтваў.

Вольга Міхайлаўна Самусевіч, загадчык кафедры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт:

Вольга Міхайлаўна Самусевіч

Кафедра перыядычнага друку – гэта грунт нашага факультэта і журналісцкай падрыхтоўкі ўвогуле. Яна стала працягвальнікам тых традыцый, якія былі закладзены яшчэ 70 гадоў назад, калі быў створаны Інстытут журналістыкі. Я думаю, што амаль усе людзі, якія зараз працуюць у СМІ, скажуць, што менавіта кафедра перыядычнага друку стала для іх сапраўднай пуцёўкай у жыццё. Яшчэ гады 2-3 назад ўсе сцвярджалі, что друкаваныя СМІ хутка знікнуць, і гэта адбівалася на студэнтах. Зараз па жаданні паступіць на нашу кафедру мы дагналі аўдыявізуалаў. Сённяшні час (і ўступленне ў Балонскую сістэму) паказвае, што мы вяртаемся да таго, з чаго пачыналі. Праз два гады у нас будуць новыя вучэбныя планы – і ў гэтай сістэме не будзе размежаванняў на аўдыявізуальныя ці вэб-СМІ. У нас стане зноў адна спецыяльнасць “журналістыка”, якая будзе займацца падрыхтоўкай журналістаў-універсалаў.

Кафедра телевидения и радиовещания

Здесь, как вы уже догадались, готовят будущих телезвёзд. Кафедра была открыта 30 августа 1967 г. В нынешнем году специальность «Журналистика (аудиовизуальная)» − одна из самых популярных и престижных, и причина тому понятна: здесь вас заново научат и читать, и писать, и говорить, покажут, как подружиться с диктофоном и как накачать мышцы, чтобы легче было камеру носить… Одним словом, скучать и грустить не дадут.

Вячеслав Григорьевич Булацкий, заведующий кафедрой, кандидат исторических наук, доцент:

Вячеслав Григорьевич Булацкий

– Телевидение сейчас занимает первое место среди всех СМИ, поэтому у нас всегда, во-первых, самый высокийконкурс среди других специальностей, а во-вторых,самый высокий проходной балл. Наша кафедра ориентирована на практику. Мы идем в ногу с развитием современных СМИ, поддерживаем контакты со всеми республиканскими и региональными теле- и радиокомпаниями, часто встречаемся с ними и обмениваемся опытом работы.Также, пожалуй, ни на одной кафедре журфака нет такого количества преподавателей-практиков.

Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання

Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання была створана ў 1969 годзе праз два гады, як факультэт журналістыкі атрымаў самастойнасць. Яна выпускае спецыялістаў па рэдагаванні для выдавецтваў, рэдакцый, органаў дзяржкіравання. Пры гэтым выпускнікі маюць і кваліфікацыю журналіста. Выкладчыкі ажыццяўляюць моўную падрыхтоўку студэнтаў іншых спецыяльнасцей, таму, сярод выпускаючых, кафедра вылучаецца больш вялікім штатам.

Віктар Іванавіч Іўчанкаў, загадчык кафедры, доктар філалагічных навук, прафесар:

Віктар Іванавіч Іўчанкаў

– У нас ёсць свае традыцыі. Гэта і правядзенне юбілейных канферэнцый, прысвечаных памяці заснавальніка кафедры прафесара М.Я.Цікоцкага і яе былога загадчыка прафесара А.І.Наркевіча. Гэта выпуск зборніка навуковых артыкулаў “Культура маўлення журналіста”. Кафедра выступіла адным з асноўных распрацоўшчыкаў Закона аб беларускім правапісе, нашы выкладчыкі шчыруюць над выданнем 25-томнага збору твораў Уладзімра Караткевіча. Мы ўдзельнічаем у розных міжнародных праектах. Напрыклад, у створаным на базе Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта вэб-рэсурсе “Медыялінгвістыка – ХХІ стагоддзе”. Цеснае супрацоўніцтва наладжана са стылістычнай камісіяй пры Міжнародным камітэце славістаў. Ёсць яшчэ шмат важных спраў…Смешныя выпадкі больш звязаны з няведаннем людзьмі беларускай мовы, маўленчага этыкету. Аднойчы я пажадаў чыноўніку, які заліхвацка ўмінаў сваю катлету: “Смачна есці!”. На што той задаволена адказаў: “Ага, смачна…”

Кафедра зарубежной журналистики и литературы

Была создана в далеком 1984 году. Кафедра активно поддерживает связи с зарубежными коллегами, в рамках образовательных программ сотрудничает с центрами подготовки журналистов и журналистскими организациями.На специальности «Международная журналистика» учатся ребят из разных стран−России, Латвии, Китая, Казахстана.

Татьяна Николаевна Дасаева, заведующая кафедрой, доктор филологических наук, профессор:

Татьяна Николаевна Дасаева

­– Наша кафедра имеет много плюсов. Именно мы готовим специалистов для самых разных отраслей журналистики. Мы ежегодно проводим конференции для международных журналистов. Наша кафедра славится творческим, трудолюбивым, слаженным коллективом. Помимо организации учебного процесса мы также пытаемся развиваться и в остальном: к примеру, Егор Фёдорович Конев давно пишет стихи, я тоже организовываю творческие вечера для людей, любящих писать – будь то стихи или проза. В итоге, универсальность нашей кафедры подпитывается нашим желанием работать и стремлением к идеалу в своём труде. За счёт этих качеств мы, одна из старейших кафедр факультета, постоянно держим свой авторитет в тонусе.

Кафедра технологий коммуникации

Здесь готовят специалистов для рекламных агентств, интернет-изданий, структур по связям с общественностью. Ежегодно, начиная с 2007 года, кафедра организовывает международный студенческий PR-форум «PR-кветка».

Ирина Владимировна Сидорская, заведующая кафедрой, кандидат философских наук, доцент:

Ирина Владимировна Сидорская

– Визитные карточки кафедры – это, конечно же, «Школа PR», которую в этом году мы переименуем в «Академию», а также форум «PR-кветка». Наша кафедра тесно сотрудничает с руководителями и сотрудниками различных PR-агентств. Также мы очень гордимся тем, что по нашей инициативе в прошлом году в Общегосударственный классификатор РБ была введена такая специальность как «Специалист по связям с общественностью». Особенно это важно для наших студентов-бюджетников, которые попадают под распределение.

Кафедра истории журналистики и менеджмента СМИ

Дата создания кафедры истории и литературы – 1 декабря 1965 г., что делает ее старейшей на факультете, но с 1 июня 2014 г. она была переименована в кафедру истории журналистики и менеджмента СМИ.Здесь выпускают таких специалистов, как менеджер по рекламе, продюсер медийных проектов, менеджер по работе с персоналом.Также кафедра изучает исторические и методологические проблемы современных средств массовой информации.

Дмитрий Николаевич Дроздов, заведующий кафедрой, кандидат филологических наук, доцент:

Дмитрий Николаевич Дроздов

– Кафедра наша в нынешнем ее состоянии создана относительно недавно: произошло объединение кафедры истории и менеджмента СМИ. Это объединение классических и современных традиций. Мы, конечно же, кафедрой дружим, так как не дружить невозможно. На Дни рождения стараемся устраивать чаепитие с тортом и приятными поздравлениями.

Кафедра теории и методологии журналистики

Эта кафедра самая молодая на журфаке, открылась она 1 сентября 2005 года. Здесь занимаются изучением состояния развития СМИ, прогнозируют, оценивают и анализируют нынешнее информационное пространство, а также разрабатывают пути совершенствования белорусских медиа. Можно сказать, что именно эта кафедра делает журналистику будущего.

Нина Тихоновна Фрольцова, доктор филологических наук, профессор:

Нина Тихоновна Фрольцова

– Сегодня СМИ страны – это разветвленная, весьма развитая сеть, которая нуждается в настоящих профессионалах. Поэтому велика потребность не только в изучении развития журналистики, но и в прогнозировании, научном обеспечении всех процессов, происходящих в медиасфере. Для этого и была создана наша кафедра. Благодаря ей на журфаке позже возникла и была поставлена на ноги специальность «Веб-журналистика». Четыре года назад открылась специальность «Менеджмент СМИ». Сейчас эти направления являются одними из самых популярных.

Кафедра медиалогии и веб-журналистики

Свое название эта кафедра получила совсем недавно: 1 июня 2014 года было решено переименовать кафедру социологии, открытую еще в 1998 году, в кафедру медиалогии и веб-журналистики. Чему же здесь учат студентов?

Василий Петрович Воробьев, заведующий кафедрой, кандидат филологических наук, доцент:

Василий Петрович Воробьев

– Особенность нашей кафедры в том, что она создавалась как единый научный, методический и учебный центр по социально-гуманитарной составляющей образования студентов всех специальностей и направлений. Настоящий журналист должен обладать мощным инструментарием для поиска и нахождения фактов, анализа событий, верификации их с действительностью. Поэтому предметом изучения всего комплекса дисциплин нашей кафедры является журналистика в её многоаспектном обличье – политическом, экономическом, психологическом, социологическом, правовом. Слагаемое успешной деятельности и эффективности работы кафедры – это её люди. На 90% они имеют и журналистское образование, и опыт практической информационной деятельности.Все они – играющие тренеры, которые передают студентам опыт, накопленный жизнью.

Кафедра литературно-художественной критики

Дата создания — 27 мая 1998 г. Первой заведующей стала кандидат филологических наук, доцент Людмила Петровна Саенкова. Предметом научных исследований здесь является литературно-художественная критика, вопросы культуры в СМИ. На кафедре созданы творческие мастерские для будущих обозревателей культуры, театральных, литературных и кинокритиков, критиков изобразительного искусства. Среди преподавателей не только известные ученые-теоретики, но и практики − редакторы специализированных изданий, обозреватели по культуре.

Саенкова Людмила Петровна, заведующая кафедрой, кандидат филологических наук, доцент:

Саенкова Людмила Петровна

— Наша кафедра – единственная в республике и вторая на постсоветском пространстве. Здесь подобран уникальный штат преподавателей. С одной стороны, это настоящие ученые, которые пишут статьи, монографии, учебные пособия. С другой – это практикующие журналисты, критики. Многие из них имеют авторские программы на телевидении и радио, ведут колонки в печатных СМИ и Интернете.

Кафедра устраивает много конкурсов. Например, «Брамамар», который ищет настоящие таланты  в области поэзии, критики, драматургии, киносценарного дела. Также мы организовали киноклуб «Фруза» –  уникальное в своем роде диалогическое поле, где объединяются наши студенты и студенты из других вузов, приглашенные режиссеры, актеры, операторы. На кафедре издаются две студенческие газеты – «Перья», которая представляет собой некий обзор литературно-критического творчества, и «Завтрак на траве», которая является изданием культурологического плана.

Есть одна интересная особенность кафедры литературно-художественной критики – она отличается демократичностью. Например, на перерывах преподаватели и студенты у нас устраивают чаепития. А еще нам всегда очень сложно провести заседание кафедры или собраться на общую фотографию – преподаватели у нас нарасхват.

Кафедра английского языка и речевой коммуникации

Какой студент станет настоящим журналистом без знания иностранного языка? Кафедра была открыта в 1999 году. Здесь преподавательский состав учит будущих акул пера и звезд экрана не только владеть языком, но и уметь правильно и эффективно его использовать.

Ольга Владимировна Лущинская, заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент:

Ольга Владимировна Лущинская

– Наша кафедра на фоне других отличается именно тем, что мы преподаем иностранный язык. У нас есть два модуля: общий английский и английский профессиональный. Таким образом, мы сами немного журналисты, ведь изучаем аспекты журналистской деятельности и стараемся передать эти знания студентам. То есть, с одной стороны мы обучаем английскому языку, с другой – средствами этого языка мы также готовим студентов к профессиональной деятельности. Это касается и написания статей, и понимания, анализа текстов новостей, умения публично выступать. Также на нашей кафедре много специалистов, которые читают специальные, авторские курсы как на русском, так и на английском языках.

Елизавета Янушкевич, Алеся Мешкуть, Дарья Дроздович, 3 курс

Добавить комментарий