Між рукамі і полымем: КераМІФічная творчасць 8

Між рукамі і полымем: КераМІФічная творчасць

Художественная галерея «Университет культуры» проводит свою третью выставку «Між рукамі і полымем: КераМІФічнае» вместе с объединением «Гільдыя керамістаў».
Выставка проводится с целью популяризации белорусских мастеров керамического дела, которые занимаются делом уже не один год.

Між рукамі і полымем: КераМІФічная творчасць 9
Участие принимают не только белорусские, но и русские авторы.

Між рукамі і полымем: КераМІФічная творчасць 10
Всего на выставке нашли своё место 20 керамиков, и особенность мероприятия заключается в том, что можно увидеть работы как начинающих мастеров, так и настоящих профессионалов своего дела.

Між рукамі і полымем: КераМІФічная творчасць 11

Принимали участие Корнеева Наталья, Левина Ольга, Капран Яна, Молчан Сергей, Пшанко Анна, Дягель Наталья, Дашкевич Алёна и многие другие.

Між рукамі і полымем: КераМІФічная творчасць 12
«Міфалагічны сюжэт як палатно ганчарнага кола, што кружляе ў адной плоскасці, выбудоўвае мудрагелістую канструкцыю былі-небылі.

Дасведчаны Аўтар ці малады – неістотна. Бо памяць у нас адна і захоўваецца яна ў кожнай клетачцы чалавека і ў кожнай малекуле гліны. Адзінства і барацьба рук і полымя, што твораць – аснова светабудовы. Стварэнне сусвету ў міфах усіх народаў Зямлі адбываецца праз канфлікт супрацьлеглых інтарэсаў і, у той жа час, у імкненні да зліцця антаганістычных энэргій у баланс і гармонію.

Спыніся, шаноўны Глядач, каб заглыбіцца ў цуды Мінулага альбо ў захапляльнае падарожжа ў Будучыню. Ты ўсё гэта памятаеш – прыгожую ці жахлівую рэальнасць быцця, што распавядаюць нам майстры ў іх асабістых Міфах.
Прысядзь на хвілінку, прымруж вочы і ва ўнісон музыцы ствары сваю казку, свой міф з Вечнасці, бо самае галоўнае – гэта тое, у што верыш Ты, шаноўны Глядач…»

Між рукамі і полымем: КераМІФічная творчасць 13
Также, каждый, кто имеет возможность просмотреть выставку, может оценить и показать автору свою симпатию к его работе путём небольшого голосования с помощью глиняной медали.

Між рукамі і полымем: КераМІФічная творчасць 14
Я была впечатлена некоторыми «керамическими» шедеврами наших мастеров. Необычные формы, цвета, дизайн — все эти составляющие действительно впечатляют!

Між рукамі і полымем: КераМІФічная творчасць 15

Желаю авторам и дальше развивать и прославлять нашу национальную творческую жилку.

Добавить комментарий